dorpsportaalGASSELTERNIJVEEN

Samenvoeging Dorpsbelangen en Dorpscoöperatie Gasselternijveen

 

Gasselternijveen kent al weer enige tijd twee organisaties die zich inzetten voor de instandhouding en bevordering van de leefbaarheid van het dorp:

vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveen en Dorpscoöperatie de Brug.

Hoewel duidelijk is dat beide organisaties van groot belang (kunnen) zijn voor de leefbaarheid van het dorp, is er een overlap ontstaan in werkzaamheden.

Beide besturen hebben dan ook besloten de krachten te bundelen. De vereniging Dorpsbelangen gaat op in de Dorpscoöperatie. De Dorpscoöperatie is voortaan de organisatie die voor de belangen van het dorp opkomt, maar zich daarnaast zal blijven richten op de vragen en zorgen van de individuele inwoners.

De samenvoeging wordt een feit door het ondertekenen van de nieuwe (aangepaste) statuten van de dorpscoöperatie in aanwezigheid van notaris Akkerman van notariaat Aa en Hunze op woensdag 1 mei a.s. om 20.00 uur in MFC De Spil in Gasselternijveen. Hierbij nodigen wij u van harte uit. Vanaf 19:45 uur is er een ontvangst met koffie.  Daarnaast wordt het nieuwe (uitgebreide) bestuur voorgesteld en zal ook de onderlinge taakverdeling aan de orde komen. Tijdens de avond zal het bestuur ook de plannen voor de nabije toekomst toelichten en uiteraard een inventarisatie houden van de wensen die er nog leven onder de inwoners van het dorp.

 

 

Namens de gemeente Aa en Hunze zal wethouder Henk Heijerman een toespraak houden en zal de plaatselijke coryfee Andries Middelbos onder het genot van een hapje en drankje een speciaal voor de gelegenheid gecomponeerd lied ten gehore brengen.

Het oude lidmaatschap van de Dorpscoöperatie blijft bestaan en het oude lidmaatschap van de vereniging Dorpsbelangen komt te vervallen. Voor slechts € 5,00 per jaar kunt u zich deze avond ook opgeven als lid van de Dorpscoöperatie. Na deze oprichtingbijeenkomst wordt z.s.m. met een huis-aan-huis ledenwerfactie begonnen.

Namens besturen van vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveen en Dorpscoöperatie de Brug.

 

 

 

 

Copyright © 2012-2019 Dorpsportaal Gasselternijveen | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer.
Webdesign en Realisatie: AJN Multimedia Solutions.