dorpsportaalGASSELTERNIJVEEN

Veranderingen in de zorg in de gemeente Aa en hunze

Een veranderend zorglandschap

Vorige week organiseerde het CDA een informatie avond met als thema ” Een veranderend zorglandschap”, met bijna 50 aanwezigen in de Spil werd het een interessante informatie avond over de toekomst van de zorg in ons gebied. Diana Thoma, verpleegkundig specialist Cardiologie, Treant, Refaja ziekenhuis, heeft korte film getoond  over veranderingen van de ziekenhuizen en de toekomst tot 2030. Andere aanpak, met minder traditionele ziekenhuiszorg. Meer op locaties, met technieken zoals teleconferentie met een medisch specialist. Meer nadruk op preventief samenwerken om duurdere zorg te minimaliseren. Jannetta Gorter vertelde enthousiast over buurtzorg, plezierige manier van werken met nauwelijks overhead en zelfsturende teams en praktische korte lijnen. En ze gaf uitleg hoe de geldstromen in de zorg lopen. Richard Vijn, cardioloogvertelde o.a. over krimp en de noodzaak van goed opgeleide zorgspecialisten en de situatie bij Treant. Gedeputeerde Henk Jumelet sprak ondermeer over de provinciale Zorgtafel, mogelijk te verwachten gelden en spoorde net als Huisarts Ellie van der Meer aan om positief met z’n allen verder te werken aan oplossingen om de zorg in ons gebied toegankelijk en betaalbaar te houden. De bewoners in de zaal gaven aan om meer te werken aan goede communicatie, wenselijk in de vorm van een duidelijke routekaart voor de zorg. Een avond waar veel inwoners van onze gemeente hun zorgen over de zorg konden uitspreken en een inzicht konden krijgen in het zorglandschap van de toekomst.

Copyright © 2012-2019 Dorpsportaal Gasselternijveen | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer.
Webdesign en Realisatie: AJN Multimedia Solutions.