dorpsportaalGASSELTERNIJVEEN

Bibliotheek op School, in de Spil

De beide scholen obs. J. Emmens en cds het Kompas hebben binnen het MFC de Spil een 'Bibliotheek op School' gekregen.
Vrijdag 12 oktober werd de opening verricht in aanwezigheid van Janneke Oosterveld vanuit de bibliotheek, de directeuren, de leescoördinatoren en de leerlingenraden van de beide scholen. Met het doorknippen van een lint en ondertekening van alle handtekeningen werd de 'Bibliotheek op School' officieel geopend.
'Bibliotheek op school' voorziet in de behoefte door het vergroten van het leesplezier, waardoor taal-, lees- en informatievaardigheden van kinderen verbeteren. Met dit programma werken bibliotheken, scholen en gemeente samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid.   
Samen stimuleren we kinderen om meer te lezen. En leren we ze om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. Zo streven we naar dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving.
Met een goed opgezette samenwerking tussen basisscholen en bibliotheken is een wereld te winnen in het kader van leesbevordering. Het creëren van een levende leescultuur op de basisschool is, met de juiste aanloop, inzet en samenwerking, een haalbare doelstelling.

.

Copyright © 2012-2019 Dorpsportaal Gasselternijveen | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer.
Webdesign en Realisatie: AJN Multimedia Solutions.