dorpsportaalGASSELTERNIJVEEN

Dorpsommetje in augustus

Op maandag 27 augustus heeft de vereniging Dorpsbelangen de jaarlijkse dorpsschouw gehouden, oftewel het dorpsommetje op de fiets. Hiervoor waren de wethouder Henk Heijerman en onze nieuwe contactambtenaar Ria Rademaker uitgenodigd en zij gaven graag acte de présence.

Over het algemeen heerste er onder de bestuursleden en de gemeente tevredenheid met het aanschouwde. Toch waren er ook enkele aandachtspunten, zoals de wethouder opmerkt in zijn twitterbericht.

Het ommetje startte bij de klok die, ook mede door een financiële bijdrage van de gemeente, zorgt dat Gasselternijveen weer op tijd is. Daarna ging het richting oude gemeentehuis, alwaar het ingemetselde wapen van de voormalige gemeente Gasselte behoed moet worden voor de  slopershamer.
Vervolgens ging de discussie al fietsend over de Gaarlandtlaan. Eenrichtingsverkeer is een feit. Nu nog de herinrichting met een goed begaanbaar recht voetpad .

Tijdens het rondje bedrijventerrein werden wel wat negatieve opmerkingen geplaatst ten aanzien van de ruimtelijke ordening. Daarentegen mag Gasselternijveen zich gelukkig prijzen met de Dagwinkel in het winkelcentrum. Jammer dat de kapsalon moest sluiten. Hopelijk is deze leegstand van tijdelijke aard.

Regelmatig schuilend voor de regen op deze maandagavond werd wat langer stilgestaan in het centrum. In de Dorpsvisie van 2006 is de wens al geuit, nl. de herinrichting en de gedeeltelijke opening van de Vaart. Vervolgens ging de dorpsschouw naar de trimbaan die nagenoeg klaar is voor gebruik. Er ontbreekt nog een informatiebord aan het einde van de Dollard, waar de trimbaan begint.

Ook werd stilgestaan bij de volkstuinen aan de Schreierswijk, omdat er belangstelling zou zijn voor andere functies van naastgelegen stukjes grond.

Tenslotte werden diverse mogelijkheden bekeken waar in Gasselternijveen ouderenhuisvesting gerealiseerd kan worden. Het dorpsommetje werd op uitnodiging afgesloten in het nieuwe appartement van de familie Tuijt in de voormalige J. Emmensschool.

 

 

Copyright © 2012-2019 Dorpsportaal Gasselternijveen | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer.
Webdesign en Realisatie: AJN Multimedia Solutions.