dorpsportaalGASSELTERNIJVEEN

Dorpsloket van Gasselternijveen

Beste dorpsgenoten,

Eén van de voornaamste uitkomsten van de enquête in juni 2016, die vooraf ging aan de oprichting van de dorpscoöperatie, was de vraag naar een coördinatiepunt, met één telefoonnummer, waar u met al uw hulpvragen terecht zou kunnen.

U hebt onlangs vast al gehoord of gelezen dat de gemeente de dorpscoöperatie een subsidie verstrekt om uw gewenste dorpsloket daadwerkelijk te realiseren.
Uiteraard is het bestuur van de coöperatie zeer ingenomen met deze toezegging!
Na een ruime periode van aftasten, verkennen en afwachten kan dus aan de wens van veel inwoners van ons dorp tegemoet gekomen worden.
Het is de bedoeling dat het loket een plaats krijgt in MFC De Spil en na de zomervakantie (medio september) op feestelijke wijze in gebruik genomen wordt.

Met welke vragen kunt u bijvoorbeeld terecht bij het dorpsloket ?

•    hulp bij vervoer                 
•    hulp bij klusjes als het u zelf niet meer lukt
•    hulp bij computergebruik
•    hulp bij invullen formulieren
•    bezorgen medicijnen
•    informatie over allerlei bestaande instanties en evt. doorverwijzing
•    vraag om aandacht en/of zorg
•    alle andere vragen

Het dorpsloket heeft korte lijntjes met allerlei instanties en kan daardoor een goede verbinding vormen. Er is soms veel meer mogelijk dan dat u misschien aanvankelijk dacht !

Bij het invullen van bovengenoemde enquête hebben vele inwoners uit het dorp aangegeven op enigerlei wijze actief te willen worden voor de dorpscoöperatie.
Daardoor kunnen we bij de start van het dorpsloket meteen al over een royale groep vrijwilligers beschikken. Daar zijn we enorm blij mee!
Maar hoe meer mensen er iets willen doen, hoe minder belasting dit betekent per persoon en hoe meer mensen we samen kunnen helpen.
Daarom willen we bij deze nog eens een oproep doen om u aan te melden als vrijwilliger. Ons motto;    “voor elkaar en door elkaar”

Natuurlijk kunt u ook nog steeds lid worden van de dorpscoöperatie De Brug voor maar € 5,00 per jaar.


Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met;
Carla IJntema (medewerker van Impuls/coördinator Dorpsloket) tel; 06-46338544
Piet Wolters (voorzitter dorpscoöperatie) tel; 06-39439069

 

 

Copyright © 2012-2019 Dorpsportaal Gasselternijveen | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer.
Webdesign en Realisatie: AJN Multimedia Solutions.