dorpsportaalGASSELTERNIJVEEN

Collecte Oranjefonds 2018

In de week na Pinksteren (22 t/m 26 mei a.s.) zullen vrijwilligers van dorpscoöperatie De Brug voor het Oranje Fonds gaan collecteren. Zoals bekend is de helft van de opbrengst voor de collecterende organisatie.De dorpscoöperatie wil het geld gebruiken voor het verwezenlijken van een dorpsloket, waar alle inwoners terecht kunnen met hun hulpvragen.

Het Oranje Fonds heeft veelvuldig bewezen onmisbaar te zijn voor sociale initiatieven. Voor bijvoorbeeld het zonnedak op de Spil heeft het Oranje Fonds maar liefst € 15.000, - meebetaald.

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door hun steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.

Om deze doelen te verwezenlijken ondersteunt het Oranje Fonds projecten die de sociale infrastructuur verbeteren of vernieuwen.

Daarnaast investeren ze in projecten die een positieve sociale dynamiek op gang brengen, zoals ontmoeting tussen jong en oud, of gezamenlijke activiteiten van buurtbewoners in hun wijk of dorp.

Jaarlijks geeft het Oranje Fonds financiële ondersteuning aan ruim 7.000 initiatieven in het hele land. Initiatieven die veelal voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door hun inzet mogelijk zijn.

 

 

 

Copyright © 2012-2018 Dorpsportaal Gasselternijveen | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer.
Webdesign en Realisatie: AJN Multimedia Solutions.