dorpsportaalGASSELTERNIJVEEN

Klok op de dam op reis

De dorpsklok van Gasselternijveen, een provinciaal Drents monument, staat stil... De afgelopen jaren zijn diverse inspanningen verricht de klok weer werkend te krijgen. Helaas wordt het betreffende uurwerk niet meer gemaakt en heeft een via de gemeente verkregen vervangend uurwerk het slechts drie dagen volgehouden. Alhoewel reparatie van de dorpsklok geen activiteit is om door veel mensen uit te laten voeren, zijn wel veel dorpsbewoners teleurgesteld dat de dorpsklok niet werkt.

Na een lange zoektocht is een gepenisoneerde klokkenmaker gevonden die tegen gereduceerd tarief mogelijkheden ziet de dorpsklok weer werkend te krijgen met gebruik making van een slimme moederklok. De moederklok stuurt de drie wijzerplaten aan en kan o.a. automatisch de zomertijd en wintertijd instellen en de dorpsklok na een stroomonderbreking weer op tijd laten lopen.

Vandaag, zaterdag 10 februari, zal onze klok op de Dam gedeeltelijk verwijderd worden. Om 10:00 uur zal het bovenste deel van de klok gedemonteerd worden en in z’n geheel getransporteerd worden naar Brabant waar hij wordt gerestaureerd.

In 1928 nam de vereniging Plaatselijk Belang in Gasselternijveen het initiatief om een dorpsklok, aangesloten op het lichtnet, in het dorp te plaatsen. Er werd geld verzameld onder de plaatselijke bevolking om de klok te financieren. Waar de klok moest komen te staan was nog een dingetje maar in de loop van 1931 werd besloten om de klok te plaatsen op een duiker in de dam over de Vaart. Op een bordje staat dat de klok door de bevolking is geschonken op 6 december 1931, feitelijk vond de ingebruikneming ruim twee weken later plaats, op 24 december 1931.

De klok is ontworpen door de architect Bulder. In 1939 werd de klok, na de demping van de Vaart verplaatst en kwam op een nieuwe, door de architect Aalders ontworpen, sokkel te staan op de hoek van de Hoofdstraat en de Vaart. Nabij deze plaats was vroeger de haven van Gasselternijveen gesitueerd. Zowel de klok als de sokkel - feitelijk een muurtje - zijn vorm gegeven in een stijl verwant aan de Amsterdamse School. Na de opheffing van de gemeente Gasselte en de vorming van de nieuwe gemeente Aa en Hunze raakte de klok in verval. De vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveen ontfermde zich over de klok.

De klok is erkend als een provinciaal monument onder meer vanwege de bijzondere geschiedenis, die de gemeenschapszin van een Drents dorp toont, de architectonische waarde van het ontwerp, de gaafheid en de zeldzaamheid van het monument. Ook herinnert het monument aan de scheepvaartgeschiedenis van het dorp Gasselternijveen.

(historische bron: Wikipedia)

Copyright © 2012-2019 Dorpsportaal Gasselternijveen | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer.
Webdesign en Realisatie: AJN Multimedia Solutions.