dorpsportaalGASSELTERNIJVEEN

Ledenwerfactie

Woensdagavond 1 mei jl. is de samenvoeging van de vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveen en dorpscoöperatie De Brug Gasselternijveen onder het toeziend oog van notaris Akkerman officieel bekrachtigd.

Voortaan is de Dorpscoöperatie de organisatie die, voor zowel de belangen van het dorp, als voor de wensen en zorgen van de individuele inwoners, wil opkomen.

De komende maanden (juni, juli en augustus) willen wij via een huis-aan-huis actie nieuwe leden zien te werven voor de Dorpscoöperatie.

De oud-leden van Dorpsbelangen zullen wij als eerste benaderen. Daarna volgen de andere dorpelingen.

De jaarbijdrage voor dit jaar is nog altijd 5 euro. Wij gaan persoonlijk naar de mensen toe, om hen te vragen lid te worden en of de jaarbijdrage per incasso geïnd kan worden. Daarvoor is toestemming nodig via een handtekening op het aanmeldingsformulier.

Graag tot ziens.

Namens het bestuur van Dorpscoöperatie de Brug.

 

 

 

Toltsje Scheringa overleden

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons redactielid Toltsje Scheringa. Toltsje is 3 jaar na de oprichting van het Dorpsportaal toegetreden tot de redactie en is 8 jaar de drijvende kracht en secretaris geweest. Daarnaast was ze onze vaste interviewer van de filmrubriek en schreef ze menig artikel over het dorp en onze gemeente. Ze was een belangrijk pleitbezorger van het Dorpsportaal.

Toltsje was maatschappelijk zeer betrokken. Als voorzitter van de Historische Vereniging kwam ze wekelijks in de SPIL. Je zag haar daar jarenlang zitten als voorzitter van het stembureau. Ze was voorzitter van Global Goals Aa en Hunze (Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling). Hiervoor bezocht ze de scholen en andere maatschappelijke groeperingen.

Ze hield van cultuur en muziek en was o.a. secretaris bij het festival Music in the Woods en ambassadeur van gekleurd Grijs.

Ook was ze jarenlang actief binnen de PvdA, zowel in de oude gemeente Gasselte, als later in Aa en Hunze. Een tijd lang was ze fractievoorzitter. In 2010 kreeg ze bij haar afscheid van de gemeenteraad de eerste erepenning van de gemeente Aa en Hunze. Niet alleen voor haar verdiensten in de gemeenteraad maar ook voor al haar andere maatschappelijke functies.

Velen zijn door Toltsje getrouwd. Sinds 1994 was ze trouwambtenaar voor de gemeente Gasselte en later voor Aa en Hunze.

Toltsje zat in ontelbaar vele besturen, commissies, werkgroepen en jury’s. Ze verrichtte openingen en schreef speeches, maar was bovenal moeder en oma, vriendin, buurvrouw en een bekend dorpsgenoot.

Wij zullen haar herinneren als een warm, integer en betrokken mens, die zich altijd volledig inzette voor haar idealen.

toltsje1

De redactie van het Dorpsportaal mist een groot geestverwant.

Ons medeleven gaat uit naar haar dierbaren.

Redactie Dorpsportaal

Dineke, Anda, Rikus, Jörgen en Wim.

 

 

 

Rommelmarkt


Op zaterdag 25 mei 2018 organiseert voetbalvereniging  Gasselternijveen op sportpark De Hunze een grote rommelmarkt ! De traditionele rommelmarkt op het plein bij MFC De Spil werd tot voor kort door de beide plaatselijke basisscholen georganiseerd. Toen de beide scholen vorig jaar stopten met de organisatie nam de stichting Oostermoer Gasselternijveen het over. Dat was slechts voor een jaar en bedoeld om de kas te spekken voor het Oostermoerfeest dat in 2018 in Gasselternijveen gehouden werd. Nu neemt de voetbalvereniging het stokje over.

De rommelmarkt wordt van 13.30 tot 16.00 uur gehouden rondom de kantine op het voetbalveld. Op de markt worden allerhande bruikbare zaken als speelgoed, boeken, huishoudelijke artikelen en gereedschap e.d. aangeboden. Voor een hapje en drankje kan men in de kantine terecht.

Spullen ophalen aan huis

Op zaterdag 25 mei vanaf 8:30 uur komen we langs om spullen op te halen zoals speelgoed, boeken, huishoudelijke artikelen, gereedschap enzovoort. Wij zoeken bruikbare zaken. Zet alstublieft geen auto- of trekkerbanden, chemisch afval, witgoed of kapotte spullen bij de straat. We nemen ook geen meubilair (zoals kasten, bankstellen en bedden) en kleding mee. Twijfelt u? Neem dan even contact met ons op.

Let op!

Wilt u de spullen zo kort mogelijk van tevoren bij de straat zetten? Voor grotere en/of kostbare spullen zoals fietsen, televisietoestellen, e.d. kunt u bellen met: Marjan Wiegers-Hulshof 0599-512373/06-46103228 (graag voor donderdag 18:00 uur)

Alvast bedankt.

 

 

 

Samenvoeging een feit !

Tijdens een goed bezochte bijeenkomst in MFC De Spil is woensdagavond 1 mei jl.  de samenvoeging van de vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveen en dorpscoöperatie De Brug Gasselternijveen onder het toeziend oog van notaris Akkerman officieel bekrachtigd.

Gasselternijveen kende al weer enige tijd twee organisaties, die zich ieder op hun eigen wijze wilden inzetten voor de instandhouding en bevordering van de leefbaarheid van het dorp:

Hoewel volstrekt duidelijk was dat beide organisaties van groot belang waren voor de leefbaarheid van het dorp, was er een overlap ontstaan in werkzaamheden.

Daarom was in alle harmonie door de beide besturen besloten de krachten te bundelen, waarbij de vereniging Dorpsbelangen zou opgaan in de Dorpscoöperatie.

Voortaan is de Dorpscoöperatie de organisatie die, voor zowel de belangen van het dorp, als voor de wensen en zorgen van de individuele inwoners, wil opkomen.

Namens de gemeente Aa en Hunze prees wethouder Henk Heijerman de voorbeeldige samenwerking in het dorp en wees daarbij ook op het vele goed werk dat al verricht is.

Nadat het nieuwe bestuur voorgesteld was en de verschillende activiteiten nog weer even onder de aandacht van de aanwezigen gebracht waren, trad de plaatselijke coryfee Andries Middelbos op.

Hij sloot de avond op grandioze wijze af met een in canon gezongen lied en een speciaal voor de gelegenheid gecomponeerd lied.

 

 

 

Oeps...foutje.

Bij de feestelijke bijeenkomst van de Dorpscoöperatie ter gelegenheid van de samensmelting met Dorpsbelangen is er een boeklegger kado gedaan met het telefoonnummer van het Dorpsloket erop vermeld. Naar nu is gebleken blijkt hierop een verkeerd telefoonnummer te staan.....de 8 en 3 zijn verwisseld. Er zullen zo spoedig mogelijk nieuwe worden gemaakt en die zullen tijdens onze leden-wervingsactie in het dorp uitgedeeld worden. Met excuses voor het ongemak.

 

 

 

Nationale herdenking

Nationale Herdenking zaterdag 4 mei 2019 in Aa en Hunze

 

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Dit jaar wordt in een vijftal plaatsen in Aa en Hunze een herdenking gehouden.

Gasselternijveen

De PKN-kerk is als ‘open gebouw’ voor een ieder toegankelijk vanaf 18.30 uur. Vanaf 19.00 uur begint de plechtigheid met een lied gezongen door de leerlingen van de basisscholen OBS J. Emmens en CDS ‘t Kompas en wordt een gedicht voordragen. Hierop volgt een korte toespraak door 2e raadsvoorzitter mevrouw Neesen namens het gemeentebestuur en gaat Andries Middelbos een zelf geschreven nummer ten gehore brengen.

Om ongeveer 19.25 uur is het vertrek van de stille tocht naar het monument aan de Oosterstraat. Bij het monument is gelegenheid tot het leggen van bloemen door o.a. leerlingen van de basisscholen in het kader van “Adopteer een Monument”, diverse instanties, het publiek en 2e plaatsvervangend raadsvoorzitter mevrouw Neesen namens het gemeentebestuur. Enkele leerlingen dragen gedichten voor  en mevrouw Neesen gaat een korte toespraak houden. Vervolgens wordt “The Last Post” gespeeld, waarna 2 minuten stilte in acht wordt genomen. Als afsluiting van de herdenking wordt door De Harmonie het Wilhelmus gespeeld. Belangstellenden zijn zowel welkom in de kerk als bij het monument, maar uiteraard ook voor deelname aan de stille tocht.

 

Ook in Aa en Hunze geen paasvuren

Ook in de gemeente Aa en Hunze worden de paasvuren afgelast. Het risico is te groot.

De gemeente stelt de paasvuren niet uit, maar ruimt de paasbulten op. Het risico is de komende week onverminderd hoog, waardoor aansteken op een later moment evengoed onverantwoord is.

Net als veel andere Drentse gemeenten is ook in de in de ontheffingen die de gemeente Aa en Hunze verstrekt voor de paasvuren opgenomen dat een paasvuur niet doorgaat bij natuurbrandrisico fase 2.

De gemeente is momenteel in gesprek met de organisatoren van de paasvuren om het opruimen van de paasvuren af te stemmen.

Samenvoeging Dorpsbelangen en Dorpscoöperatie Gasselternijveen

 

Gasselternijveen kent al weer enige tijd twee organisaties die zich inzetten voor de instandhouding en bevordering van de leefbaarheid van het dorp:

vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveen en Dorpscoöperatie de Brug.

Hoewel duidelijk is dat beide organisaties van groot belang (kunnen) zijn voor de leefbaarheid van het dorp, is er een overlap ontstaan in werkzaamheden.

Beide besturen hebben dan ook besloten de krachten te bundelen. De vereniging Dorpsbelangen gaat op in de Dorpscoöperatie. De Dorpscoöperatie is voortaan de organisatie die voor de belangen van het dorp opkomt, maar zich daarnaast zal blijven richten op de vragen en zorgen van de individuele inwoners.

Lees meer: Samenvoeging Dorpsbelangen en Dorpscoöperatie Gasselternijveen

Copyright © 2012-2019 Dorpsportaal Gasselternijveen | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer.
Webdesign en Realisatie: AJN Multimedia Solutions.